Celf Cartref / Arts at Home: The Really Wild Lockdown

Deadline: 25/05/2020  |  Published: 07/05/2020  |  Country: United Kingdom  |  Heather Wilson

Report this?
The deadline for this opportunity has passed, and no more submissions are being accepted. Click here to have a look at other opportunities listed on CuratorSpace.

Gan fod ein horielau ar gau dros dro, byddwn yn cyflwyno rhaglen amgen dros y cyfnod hwn - ‘Celf Cartref Tŷ Pawb’. Byddwn yn sicrhau bod agweddau o’n rhaglen arddangosfeydd ar gael ar-lein, ac yn gweithio gydag artistiaid i greu prosiectau i chi gymryd rhan ynddynt yn eich cartref. Rydym yn dymuno helpu ein cynulleidfaoedd i deimlo'n gysylltiedig â ni ac â'i gilydd, mewn ffyrdd celfyddydol. Rydym yn edrych ymlaen at arddangos eich cynnyrch creadigol fel rhan o arddangosfa agored yn Tŷ Pawb, yn ddiweddarach eleni. /// As our galleries are temporarily closed, we will be delivering an alternative programme for the time being - ‘Tŷ Pawb Arts at Home’. We will be making aspects of our exhibition programme available online, and working with artists to create projects for you to take part in at home. We want to help our audiences feel connected to us and to one another, in artful ways. We are looking forward to showcasing your creative outputs as part of an open exhibition at Tŷ Pawb, later this year.

*Scroll Down for English*

Byddwch yn rhan o'n rhaglen ddogfen gydweithredol!

Yn ystod y mis diwethaf rydym wedi bod yn unedig fel rhywogaeth, gan newid ein hymddygiad a mynd i gyfnod o aeafgysgu annodweddiadol.

P'un a ydych yn cael trafferth i godi yn y bore, yn fwy gofalus yn mynd â'ch biniau allan, neu'n dechrau hobi newydd, rydym i gyd wedi mabwysiadu strategaethau byw a goroesi newydd. 

Crëwch ffilm fer 1 funud o weithred/ymddygiad gennych chi neu aelod o'ch cartref, yna crëwch stori fer ar ffurf arddull natur i gyd-fynd â hi, meddyliwch am David Attenborough yn cwrdd â You’ve Been Framed! 

Bydd yr holl glipiau yn cael eu golygu gyda'i gilydd i greu fideo o'n gwahanol strategaethau goroesi, a fydd yn cael eu rhannu ar Facebook ac mewn arddangosfa pan fydd Tŷ Pawb yn ailagor. 

Am yr artist

Wedi'i lleoli yn y Fenni, mae Sophie yn arlunydd sydd wedi gwneud gweithiau doniol a meddylgar ledled y byd. Ewch i www.sophielindsay.co.uk i gael mwy o wybodaeth

///

Be part of our collaborative nature documentary!

Over the last month we have been united as a species, changing our behaviour and entering a period of uncharacteristic hibernation.

Whether you are struggling to get up in the morning, being more cautious taking your bins out, or taken up a new hobby, we have all adopted new living and survival strategies.

We want you to create a short 1 minute film of an action / behaviour of you or a member of your household, then create a short nature-style narration to accompany it, think David Attenborough meets You’ve Been Framed!

All clips will be edited together to create a video of our different survival strategies, which will be shared on Facebook and in an exhibition when Tŷ Pawb reopens.

About the artist:

Based in Abergavenny, Sophie is an artist who has made humorous and thoughtful works around the world. Visit www.sophielindsey.co.uk for more info.

 

Contact the curator
When is the deadline?
25/05/2020
How much does it cost?
Am Ddim // Free

You must have an account to send a message to the curator of this opportunity. Registering only takes a few moments. Once registered you'll be able to keep track of all of your submissions and get updates on upcoming opportunities.

Register

Already have an account? You must log in to send this curator a message.

Login